Tuesday, April 29, 2008

Ichigo vs Sasuke


The battle was ended.
Ichigo won over sasuke.

No comments: